การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

Thai-German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (TGC EMC)
Strengthening Regional Structures for SME Promotion in ASEAN (ASEAN SME II)
โครงการพัฒนาโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN SME II)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
ASEAN SME Policy Index
ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are important contributors to employment and inclusive economic growth around...
continue reading
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (RECOTVET III)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_...
continue reading
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Strengthening Regional Structures for Small and Medium Enterprise Promotion in ASEAN
SCP Outreach in Asia – The Next Five
Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC)