องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ (ชั้น 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

อีเมล
โทรศัพท์ +66 2 661 9273
โทรสาร +66 2 661 9281

 

ตู้ไปรษณีย์

ตู้ปณ. 11-1485 นานา กรุงเทพฯ 10112 ประเทศไทย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ +66 2 661 9273 ext 114
โทรสาร +66 2 661 9281

 

ดาวน์โหลดแผนที่