องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ (ชั้น 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

อีเมล
โทรศัพท์ +66 2 661 9273

 

สื่อมวลชนติดต่อ
อีเมล: PR-Thailand@giz.de
โทรศัพท์ +66 2 661 9273

ดาวน์โหลดแผนที่