องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ (ชั้น 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

อีเมล
โทรศัพท์ +66 2 661 9273
โทรสาร +66 2 661 9281

 

ตู้ไปรษณีย์

ตู้ปณ. 11-1485 นานา กรุงเทพฯ 10112 ประเทศไทย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
โทรศัพท์ +66 2 661 9273 ต่อ 114
โทรสาร +66 2 661 9281

 

ดาวน์โหลดแผนที่