พลังงาน

โครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
GROOTS
Groots believes that the people in emerging rural economies possess myriads of valuable information that...
continue reading
Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC)
Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nexus SEA)
||
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_...
continue reading
Renewable Energy Hybrid Grid Systems for Thai Islands
Thailand Refrigeration and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action (RAC NAMA)
Sustainable Freight Transport and Logistics in the Mekong Region
Sustainable Port Development in ASEAN
https://www.thai-german-cooperation.info/admin/uploads/project/7eaefecd6c9bbd762267a3c9d493d03cpic.jpg