โครงการ

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
ASEAN SME Policy Index
ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are important contributors to employment and inclusive economic growth around...
continue reading
Integrated Approaches for Air Quality Management & Climate Change in Southeast Asia – Preparation of a regional approach
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นตัวของอาเซียนผ่านการสร้างศักยภาพหลักในด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
International Hydrogen Ramp-Up Programme “H2-Uppp“
International Hydrogen Ramp-Up Programme “H2Uppp“
|,
Thailand has set itself ambitious climate goals to achieve carbon neutrality by 2050 and to...
continue reading
Green Cooling Initiative (GCI) III Project in Thailand and Asia
โครงการพัฒนาเครือข่ายการทำความเย็นสีเขียว (GCI) ระยะที่ 3 ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
|
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (RECOTVET III)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_...
continue reading
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
|
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading