นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Thai-German Climate Programme – Policy
โครงการด้านนโยบาย ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Thai-German Climate Programme
Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC)
Risk-based National Adaptation Plan
Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Thai-German Programme on Energy Efficiency Development Plan (TGP-EEDP)
Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Programme II: Scaling up Thailand's climate finance readiness