การศึกษามาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ (บทสรุปผู้บริหาร)