โครงการนำร่องลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวใน 4 ภาคส่วนธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต