สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย