โบรชัวร์นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการลดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจากต้นทาง