การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนสามารถแก้ปัญหาการจราจรและคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครได้หรือไม่