เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด

เกาะบุโหลนดอน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร เกาะบุโหลนดอนมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 100 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงและเรือนำเที่ยวขนาดเล็ก