สวัสดีค่ะ
 
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของไตรมาสสุดท้ายของปี ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2561 เราขอนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจที่ผ่านมาในหัวข้อต่างๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย และบทความพิเศษ

นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training.

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thai-german-cooperation.info และเฟชบุค www.facebook.com/gizthailand.

สุขสันต์วันปีใหม่
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว
ข่าวเด่น
กฟผ. รับทุน 320 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูงและสารทำความเย็น
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทำความเย็น
อ่านเพิ่มเติม

การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

เปิดตัวโครงการใหม่ในอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

 • กัมพูชา ไทยและเวียดนามเผชิญกับความท้าทายด้านการค้าขายสินค้าเกษตร
 • การขาดความเข้าใจด้านกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรการสุขอนามัยพืชของเจ้าหน้าที่กักกันพืชระหว่างประเทศ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญ
 • สิ่งจำเป็นที่เร่งด่วน คือ การอบรมเจ้าหน้าที่กักกันพืช ณ จุดตรวจระหว่างชายแดนเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรของทั้งสามประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
โลกใบนี้ยังสวยงาม...ได้โปรดอย่าทำให้แย่ลง

 • ความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
โครงการเบรียเพื่อการริเริ่มการปลูกข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์

 • เบรีย โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สิ้นสุดการดำเนินโครงการแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2560
 • เกษตรผู้ปลูกข้าวกว่า 20,000 รายใน 4 ประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2560 ได้รับการฝึกอบรม
 • ข้อเสนอแนะด้านการผลิตของเบรีย ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรถึงร้อยละ 10-25
อ่านเพิ่มเติม
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)
เบรียสนับสนุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมาตรฐาน SRP

 • เบรียนำเสนอการทดสอบนำร่องและแนะนำมาตรฐาน SRP  ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนใน ‘การประชุมและนิทรรศการเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน 2017’
 • มาตรฐาน SRP ถือเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี (GAP) ในระดับประเทศ 
 • เบรียช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ผ่านการจัดการปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงตลาดที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน

USAID และ GIZ เปิดตัวเครื่องมือคู่มือแนวทางการพัฒนาและการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

 • คู่มือแนวทางการพัฒนาและการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นำเสนอขั้นตอนง่ายๆ ในการที่จะลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 • คู่มือนี้จะช่วยลดปัญหา ข้อสงสัย และอุปสรรคในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และช่วยให้เกิดการลงทุนมากขึ้นในประเทศไทย และสามารถขยายผลในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
 • คู่มือนี้จะเป็นต้นแบบของแนวทางประกอบการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับเมืองของเอเชียผ่านการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรม

 • คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติ รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโครงการ Urban Nexus จัดเสวนาเรื่อง "ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับเมืองของเอเชียผ่านการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรม" ในการประชุม CityNet Congress 2017
 • มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มภายใต้โครงการ GIZ Nexus กว่า 30 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • การให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และการสร้างเงื่อนไขด้านกรอบการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการนำแนวทาง
  บูรณาการแบบองค์รวมมาใช้ ถือเป็นสิ่งสำคัญและควรเน้นย้ำมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

อื่นๆ

อ้วนแต่ขาดสารอาหาร

 • ผู้ที่ขาดความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ต่ำเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนสูง เพราะไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและสุขภาพดีได้ ส่งผลให้ขาดสารอาหารและเสี่ยงต่อโรคต่างๆ
 • ถึงแม้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพอย่างอาหารชีวจิตยังเป็นที่นิยม รายงานผู้บริโภคเผยว่าอาหารประเภทดังกล่าวมักราคาสูงกว่าทั่วไปร้อยละ 20-100
อ่านเพิ่มเติม
งานประชุมเทคโนโลยีดิจิทัล “ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท”

 • การประชุมร่วมเครือข่ายระดับภาคของเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) และเครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย (TUEWAS) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่กรุงเทพฯ
 • การประชุมฯ จะมีการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ได้รับการปลดปล่อยจากปรากฏการณ์ดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม
เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย และเครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย
เกมส์
 
 
คอร์สอบรม

26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

Effective Meeting/Workshop Design and Moderation Techniques

5-9 มีนาคม 2561

Monitoring Results and Evaluation: Advance Training (RBME)

19-23 มีนาคม 2561

Effective Communication and PR for Development Cooperation: How to utilize media and increase project visibility and outreach