สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ของปีพ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายนนะคะ

การระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ได้พบวิธีการใหม่ๆ ในการทำให้โครงการของเราเดินหน้าต่อไปได้ผ่านการประชุม การจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมออนไลน์

จดหมายข่าวฉบับนี้จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านการดำเนินโครงการของเราที่มีหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส่งเสริมระบบการปลูกกาแฟแบบยั่งยืน การยกระดับทักษะวิชาชีพและสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน การเปิดตัวโครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต และยังมีบทความอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตามค่ะ

นอกจากนี้เรายังมีบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย – โอกาสการลงทุนที่ไม่ควรพลาดโอกาส ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้หรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในการดำเนินงานหรือในชีวิตประจำวันนะคะ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และลิงก์อิน หากไม่ต้องการพลาดข่าวสารใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตาม กดไลก์ และแชร์กันด้วยนะคะ

นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม AIZ ของเรายังมีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่าน “ใส่หน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง” เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลโควิด-19 ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว
 
 
 
 
นโยบายภาครัฐกับการลดและป้องกันการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก และกำลังทำร้ายโลกทั้งระบบนิเวศทางบกและทางทะเล
ผู้ออกกฎหมายและผู้กำหนดนโยบายจากองค์กรต่างๆ นำเสนอแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภาคธุรกิจการจัดส่งอาหาร ในงานสัมมนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ–ขอบเขตการดำเนินงานของผู้กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว”
เมืองทือบิงเงิน (Tübingen) ของเยอรมนี ได้กำหนดมาตรการภาษีท้องถิ่นกับบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว เพื่อรับมือกับปริมาณบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มสูงขึ้น
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ภูเก็ตเปิดตัวร้านอาหารต้นแบบ ลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แคมเปญ “Take PINTO”
 
ภูเก็ตเปิดตัวโมเดลร้านอาหารปลอดบรรจุภัณฑ์พลาสติกพร้อมกับร้านอาหารนำร่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสำหรับการจัดส่งอาหารและการซื้อกลับบ้าน
ร้านอาหารจะใช้ปิ่นโตสำหรับการบรรจุอาหารทดแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานทั้ง 14 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “การจัดการและลดขยะพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจจังหวัดภูเก็ต”อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
เยาวชนไทยร่วมส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน

 
โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือคอฟฟี่พลัสเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานกับโครงการในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนอง
การฝึกงานผ่านการเรียนรู้จากเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในหลักสูตรโรงเรียนธุรกิจเกษตร เป็นอีกแนวทางสำคัญในการปูพื้นฐานและเตรียมพร้อมเยาวชนไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่
นักศึกษาสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำสวนหรือธุรกิจของตน เพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและราคาสินค้าที่มีความผันผวน ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้น
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
50 เยาวชนไทยแสดงพลังขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายออนไลน์ Blue-Net Camp เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำของประเทศ
“Coffee Sorb” เป็นหนึ่งในโครงการที่เยาวชนไทยได้พัฒนาและนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
“ฉลากน้ำยิ้ม” เป็นโครงการพัฒนาฉลากที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นำเสนอ โดยสองหลักเกณฑ์หลักที่ฉลากน้ำยิ้มจะใช้รับรอง คือ การลดการใช้น้ำในประบวนการผลิตและการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
Transport and Climate Change Week 2021 รวบรวมนักพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทั่วโลก ถกแผนพัฒนาการคมนาคมอย่างยั่งยืน
 
Transport and Climate Change Week จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้วางแผนนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคคมนาคมขนส่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น
ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการจากประเทศไทยได้ร่วมหารือในหัวข้อต่างๆ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า ยานพาหนะสองล้อและสามล้อไฟฟ้า และความเท่าเทียมทางเพศในภาคขนส่ง
ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปีพ.ศ. 2573 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2578


 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ยกระดับทักษะวิชาชีพและสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

โครงการ RECOTVET III ร่วมกับภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการอาชีวศึกษา ปรับปรุงบทเรียนฝึกอบรมที่มีอยู่เดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่สำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิทัล
การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้บุคลากรวิชาชีพ ครูต้นแบบอาชีวศึกษาระดับอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเทคนิคและการอาชีวศึกษาจากเยอรมนี ได้ร่วมอภิปรายถึงความต้องการในอาเซียนเกี่ยวกับสมรรถนะและทักษะที่มีความจำเป็นในยุคดิจิทัล
ผลของการประชุมจะถูกนำไปวิเคราะห์ เพื่อหารือและกำหนดหัวข้อ เนื้อหา และสื่อการสอนสำหรับพัฒนาปรับปรุงโครงร่างของบทเรียนออนไลน์ในการประชุมครั้งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
» Project Advisor Climate Issues - ASEAN AgriTrade
» Field Finance Advisor of The “Thai Rice NAMA” project
» Agricultural Practices Advisor of The “Thai Rice NAMA” project
» SRP Data Manager of The “Mainstreaming Sustainable Rice through the Sustainable Rice Platform
   (SRP)” project

» Intern of The “Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in South East Asia (CAP SEA)”
   project

» Project Assistant in Training and Capacity Development (AIZ)
» Project Assistant of the Thai-German Climate Programme (Energy)
» Sustainable Consumption and Production Expert South East Asia, China and Mongolia of the
   Sustainable Consumption and Production Facility – SWITCH Asia II Project

» SRP Market Development Officer of the “Mainstreaming Sustainable Rice through the Sustainable Rice
   Platform (SRP)” project

» Project Manager in Training and Capacity Development of the Academy for International Cooperation
   (AIZ)

ติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล pariya.wongsarot@giz.de


เว็บไซต์
www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info

ติดตามข่าวสาร
ที่อยู่
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 661 9273
โทรสาร 02 661 9281


จดหมายข่าว
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว