สวัสดีค่ะ

ในที่สุดพวกเราก็อยู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้ว และนี่ก็เป็นเวลาที่พวกเราหลายคนจะได้ผ่อนคลาย มองย้อนกลับไปในสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ได้เห็นกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆ อย่าง “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก…WE CHANGE Climate Change” การเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกที่แปลงนาในจังหวัดสุพรรณบุรี และการแบ่งปันแนวทางความร่วมมือเพื่อลดการคุกคามทางเพศ เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับการอ่านข่าวสาร และกิจกรรมเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมายในจดหมายข่าวฉบับนี้

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงวันหยุด ใครที่ไปเที่ยว ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วย เพราะโควิด-19 ยังคงอยู่รอบตัวเรา อย่าชะล่าใจไปเชียวนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว


 
 
 
 
ร่างการศึกษาและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ พร้อมปลดล็อคธุรกิจสีเขียว
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในเอเชีย ร่างการศึกษาและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ และฉลากสิ่งแวดล้อม
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในประเทศภูฏาน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม


 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
GIZ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในเอเชีย ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
 
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในระเบียบวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
โครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในเอเชีย จะเข้ามาช่วยภาครัฐกำหนดนโยบายและแผนงานการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
โครงการฯ จะนำร่องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่จังหวัดภูเก็ต ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซียคนใหม่เข้าพบอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 
กรมควบคุมมลพิษ หารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระหว่างการเข้าพบกับ GIZ
การดำเนินงานของ GIZ สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติที่มุ่งสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นโอกาสความร่วมมือในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การลดมลพิษทางอากาศ และการลดขยะในทะเล
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
สารทำความเย็นธรรมชาติ เย็นชื่นใจ ประหยัดไฟ ลดโลกร้อน
 
สารทำความเย็นธรรมชาติ เป็นสารซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่ต่ำมาก
สารทำความเย็นประเภทนี้ ถือเป็นทางออกสำคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
GIZ จับมือภาครัฐ-เอกชนเดินหน้าเชื่อมโยงตลาดข้าวยั่งยืนเพื่อเกษตรกรไทย
 
พิธีลงนามการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตข้าว โรงสี และบริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด จะช่วยผลักดันการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน ผ่านเทคนิคการทำนารูปแบบใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและลดโลกร้อน
สำหรับปีพ.ศ. 2563 โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (ประเทศไทย) ได้ขยายผลการฝึกอบรมการผลิตข้าวที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 10,000 ราย จากกลุ่มเกษตรกร 100 กลุ่มในจังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์
โครงการฯ ตั้งเป้าเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิที่ผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืนประมาณ 60,000 ตัน
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
แปลงนารักษ์โลกกับการลดก๊าซเรือนกระจก

ผู้เชี่ยวชาญเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ก๊าซจากแปลงนาสาธิตที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อวัดประสิทธิภาพและนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตข้าว
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ กรมการข้าว และ GIZ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกร ในเรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้งและการปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์
การจัดการน้ำในนาแบบเปียกสลับแห้งและการปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ จะช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ไม่ล้ม ปัญหาศัตรูพืชและโรคข้าวลดลง

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
อาเซียนหนุนการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร
 
ผู้แทนจากภาครัฐด้านสาขาการเกษตรและการประกันภัย และภาคเอกชนด้านธุรกิจประกันภัยจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและการจัดการทางการเงิน
ในปี พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนที่จะสนับสนุนการทำงานในเรื่องประกันภัยพืชผลทางการเกษตรระหว่างประเทศ และผลักดันให้เกิดการสร้างนโยบายระดับภูมิภาคอาเซียน
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ภาคเกษตรเตรียมความพร้อมจัดทำรายงานความโปร่งใสของประเทศ
 
การควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอดรับกับรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องรายงานในรายงานความโปร่งใสรายสองปีของประเทศอ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
ประเทศไทย เยอรมนี และองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศ ร่วมประชุมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับโควิด-19
 
องค์กรองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความท้าทายและการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการดำเนินงาน เช่น การสูญเสียงานในภาคการท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น
ในทางกลับกัน การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการนำเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากขึ้น และมีการเดินทางที่น้อยลง ส่งผลให้เกิดการปล่อยคาร์บอนที่ลดลงตามไปด้วย
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ผนึกกำลังสร้างภาพฉายอนาคตของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ

 
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างภาพฉายในอนาคต สำหรับกำหนดนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย
ศาสตร์ด้านการคาดการณ์อนาคต จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถสร้างภาพฉายอนาคตของการพัฒนาประเทศได้รอบด้าน


อ่านเพิ่มเติม
 
 
» Project Assistant of Value Chain in Central Plain Project (VACHA) and Sustainable Aromatic Rice
   Initiative Project (SARI)

» Office Manager of Reducing plastic waste and marine litter in East and South East Asia – Supporting a
   transition to a circular economy in the region Project (Marine Litter)

» Maid of Thai-German Climate Program – Agriculture Component (TGCP-Agriculture)
» Driver/ Office Assistant of GIZ Office Bangkok
» Technical Advisor of the project “TRANSfer III - Facilitating the development of ambitious transport
   mitigation actions”

» Intern of the project “Collaborative Actions for Single-Use Plastic Prevention in South-East Asia
   (CAP SEA)”

» SRP Advocacy and Training Officer of Mainstreaming Sustainable Rice through the Sustainable Rice
   Platform(SRP) Project

ติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล pariya.wongsarot@giz.de


เว็บไซต์
www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info
www.facebook.com/gizthailand
ที่อยู่
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 661 9273
โทรสาร 02 661 9273 ต่อ 156


จดหมายข่าว
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว