สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวฉบับที่สามของปีนี้ อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ตอนนี้กำลังมาระลอกที่สองในหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งชะล่าใจ หมั่นระวังและดูแลตัวเองกันดีๆ นะคะ

ก่อนอื่น เราขอแจ้งให้ทราบว่า เรามีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้ง มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส เป็น ผู้อำนวยการของ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ แทนมร.ทิม มาเลอร์ ที่เพิ่งลาจากตำแหน่งไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมวิดีโอเพื่อรู้จัก มร. ไรน์โฮลด์ มากขึ้นในจดหมายข่าวฉบับนี้

และเรายังคงนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจของโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความเกี่ยวกับ Moverity แอปพลิเคชั่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยท่านสามารถประหยัดน้ำมันรถได้ อีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจ คือ การขับเคลื่อนแผนพลังงานระดับจังหวัด ผ่านระบบจำลองการคาดการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย อ่านเพื่อเรียนรู้เครื่องมือนี้ ที่จะช่วยให้เราสามารถประมวลผลออกมาเป็นภาพจำลองการคาดการณ์การใช้พลังงานในอนาคตล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 20 ปี! และยังมีอีกบทความอื่นๆ มากมายที่ให้ทุกท่านได้ค้นหาและเพลิดเพลินกับการอ่าน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่
www.thai-german-cooperation.info และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/gizthailand

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว
 
 
 
 
“โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกร” เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ
 
“โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกร” เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การวางแผนการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถผ่านการปฏิบัติด้วยการทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักสูตร
ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติของหลักสูตรทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ธุรกิจการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
“ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” อาชีพเสริมสร้างรายได้งามจากสวนปาล์มน้ำมัน
 
การเพาะเห็ดในสวนปาล์ม คือ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรปาล์มน้ำมันที่กำลังประสบปัญหาราคาปาล์มน้ำมันในตลาดที่ไม่แน่นอน
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณภาพในดิน แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตปาล์มด้วย
เกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (RSPO) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
ขยะพลาสติก: ทำไมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้พลาสติกจากบริการส่งอาหารและซื้อกลับบ้านจึงสำคัญ
 
ปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่เพิ่มสูงขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความต้องการในการจัดการขยะพลาสติก
โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล จัดการสัมมนาออนไลน์เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลาสติกจากบริการส่งอาหารและการซื้อกลับบ้าน โดยมีกรมควบคุมมลพิษและผู้ประกอบการเข้าร่วม
การสัมมนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่หัวข้อการลดขยะพลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิล) และแนวทางการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ขยะอาหารกับแนวทางจัดการที่เหมาะสมของประเทศไทย
 
ปริมาณขยะอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และส่งผลให้ต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความท้าทายหลักในการจัดการขยะอาหารของประเทศไทย คือ การขาดการเก็บข้อมูล ความรู้ แรงจูงใจ เครือข่าย และเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้
ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหาร ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูลและเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล รวมถึงการจัดหาระบบการจัดการขยะอาหารอย่างถูกวิธี


อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และ GIZ พัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผลการใช้มาตรการทางธรรมชาติแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง
 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย และ GIZ ร่วมกันพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผล เพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) มาแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง
ชุมชนในระดับลุ่มน้ำมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผล (M&E) จากการใช้มาตรการทางธรรมชาติ โดยอาศัยระบบดิจิทัล
ชุมชน นักเรียน นักศึกษา จะได้รับการอบรมเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและเกิดความหวงแหนธรรมชาติ รวมทั้งได้รับความรู้ใหม่ด้านการติดตามและประเมินผลการใช้มาตรการทางธรรมชาติ ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ขับเคลื่อนแผนพลังงานระดับจังหวัด ผ่านระบบจำลองการคาดการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย

โครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดอบรมการจัดทำภาพฉายอนาคตพลังงานในระดับจังหวัดของประเทศไทย
โครงการฯ ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองสถานการณ์การใช้พลังงานในระดับจังหวัด โดยนำเอาฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทยประมวลผลออกมาเป็นภาพจำลองคาดการณ์การใช้พลังงานในอนาคตล่วงหน้า 20 ปี
หลังการอบรม ผู้แทนจากสำนักพลังงานจังหวัดนำร่องสามารถเข้าใจถึงหลักการจัดทำแผน และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้การออกแบบและจัดทำแผนพลังงานระดับจังหวัดมีความสมบูรณ์มากขึ้น


อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
ประเทศไทยเตรียมพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพิ่มความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 
แบบฟอร์มควบคุมคุณภาพข้อมูลกำลังถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการจัดทำข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
แบบฟอร์มนี้ พัฒนาขึ้นตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะส่งรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
กระทรวงมหาดไทยเข้าอบรมเรื่องการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การจัดทำแผนของหน่วยงานและแผนพัฒนาจังหวัด
 
ความสำเร็จของนโยบายระดับชาติ คือ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน


อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
» Field Advisor Robusta Coffee of the project “Improving smallholder coffee farming systems in Southeast Asia”
» Intern of the project “TRANSfer III – Facilitating the development of ambitious transport mitigation actions”
» SRP Office Manager and Finance Officer of Mainstreaming Sustainable Rice through
   the Sustainable Rice Platform (SRP) Project

» Climate Finance Coordinator
» Project Advisor of ASEAN health emergency response and recovery (COVID-19)
» Project Officer of Regional Cooperation Programme for TVET in ASEAN
» Junior Advisor of Thai-German Climate Programme - Water (TGCP-Water)
» Intern of the Thai-German Climate Programme – Water (TGCP-Water)
» Junior HR Officer of GIZ Office Bangkok
» Project Coordinator of Collaborative Actions for Single-Use Plastic Prevention in South-East Asia (CAP SEA)
» Field Staff of The Better Rice Initiative Asia: Promotion of Integrated Pest Management in Thailand
» Technical Advisor on Agricultural Machinery of Food and Agriculture Cluster
 
 
ติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล pariya.wongsarot@giz.de


เว็บไซต์
www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info
www.facebook.com/gizthailand
ที่อยู่
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 661 9273
โทรสาร 02 661 9273 ต่อ 156


จดหมายข่าว
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว