สวัสดีค่ะ
 

ในที่สุดช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็มาถึงแล้ว และนี่ก็เป็นเวลาที่พวกเราหลายคนจะได้สูดลมหายใจลึกๆ ผ่อนคลาย มองย้อนกลับไปในสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ได้เห็นกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจมากหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองงานครบรอบ 10 ปีของความร่วมมือไทย-เยอรมนีด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล” และการคว้ารางวัล ASEAN Business Award 2019 สุดยอดบริษัทพัฒนาทักษะบุคคล

เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับการอ่านข่าวสาร และกิจกรรมเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ขณะนี้ แผนกบริการฝึกอบรมของ GIZ สำนักงานกรุงเทพฯ กำลังปรับปรุงระบบเว็บไซต์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งเมื่อระบบลงทะเบียนใช้งานได้ตามปกติ

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงวันหยุด และร่วมทำสิ่งดีๆ กันอีกครั้งในปีใหม่นี้นะคะ

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว

ข่าวเด่น
 
 
 
 
 
 

ไทย - เยอรมนี ฉลอง 10 ปีความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังสู้โลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

เกษตรกรอีสานไม่หวั่น ใช้เมล็ดพันธุ์-ปุ๋ยน้อยลง ก็ปลูกข้าวคุณภาพดีได้

 • ปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่ายิ่งใส่น้ำ เมล็ดพันธุ์ หรือปุ๋ยเยอะเท่าไหร่ ผลผลิตก็จะยิ่งดีมากขึ้น
 • โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรร้อยเอ็ดในการผลิตข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้เครื่องหยอด การปรับพื้นนาด้วยระบบแสงเลเซอร์
 • การใช้เครื่องหยอดและการปรับพื้นนาด้วยระบบแสงเลเซอร์ จะช่วยให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการใช้สารปราบวัชพืช น้ำมัน และค่าแรง
อ่านเพิ่มเติม
โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน
เสียงจากเกษตรกรต้นแบบ : การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนคือทางออกเดียวในการเข้าสู่ตลาดโลก

 • ทุกวันนี้ น้ำมันปาล์มที่ผลิตตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ทั่วโลกมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 19 ในขณะที่ประเทศไทย มีน้ำมันปาล์มเพียงแค่ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
 • โครงการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนโรงงานและกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ตลาดโลกด้วยการปลูกปาล์มให้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO
 • โครงการได้สนับสนุนเรื่องคู่มือ ช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยสมัครเป็นสมาชิก RSPO การตรวจรับรอง (Audit Assessment) และการหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน

พลังงาน

มจพ.เร่งฝึกอบรม เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมทำความเย็น “สีเขียว”

 • การฝึกอบรม “การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย” ถือเป็นหลักสูตรแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดฝึกอบรม เพื่อให้ช่างและครูฝึกเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และติดตั้งสารทำความเย็นธรรมชาติในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นอย่างถูกต้อง
 • ภายในปี พ.ศ. 2563 ตั้งเป้าการฝึกอบรมช่างและครูฝึกจำนวน 200 คนทั่วประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ

ไทยผนึกกำลังนานาชาติ ลดขยะพลาสติกในทะเล

 • “โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล” กำลังดำเนินงานร่วมกับ 7 ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • โครงการฯ สนับสนุนแผนปฏิบัติการที่ยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเล
 • โครงการฯ จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ เรี่องการจัดการขยะพลาสติก การบริโภคและการผลิตพลาสติกอย่างยั่งยืน และการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งทิ้งขยะลงสู่ทะเล
อ่านเพิ่มเติม
สผ. ร่วมกับ สทนช. กระชับความร่วมมือ พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคส่วนน้ำ

 • การหารือเน้นย้ำถึงความสำคัญในการดำเนินการตามแผนปรับตัวแห่งชาติ และความร่วมมือเพื่อการจัดการน้ำ
 • การมีข้อมูลความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ คือ อาวุธที่ดีที่สุดในการต่อสู้โลกร้อน

 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดประชุมสอบถามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการลุ่มน้ำ
 • คณะกรรมการลุ่มน้ำ เล็งเห็นว่าความรู้ด้านภูมิศาสตร์และการมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประสบความสำเร็จ
 • คณะกรรมการลุ่มน้ำ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถและวิธีการสื่อสาร การประสานงาน การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความรู้ด้านแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธรรมาภิบาลและการฝึกอบรมด้านการอาชีวศึกษา

ชูการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจรองรับอุตสาหกรรม 4.0

 • การประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจและการลงทุนอาเซียน (ABIS) 2019 จัดขึ้นเพื่อเตรียมประเทศสมาชิกอาเซียนให้พร้อมรับมือกับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • ในภูมิภาคอาเซียนขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาการฝึกอบรมโดยเน้นไปที่การเพิ่มพูนทักษะ
 • การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จะเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับยุค 4.0 ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET)
ภาคธุรกิจคว้ารางวัล ASEAN Business Award 2019 สุดยอดบริษัทพัฒนาทักษะบุคคล

 • สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมผลักดันการจัดรางวัลการบริหารและพัฒนาทักษะบุคคลของอาเซียน
 • บริษัท ดีโค้ดดิง (Dicoding) ประเทศอินโดนีเซียและบริษัท ซีไลออน (Sea Lion) ประเทศเมียนมา ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทยอดเยี่ยมในการบริหารและพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคล
 • รางวัลนี้ แสดงถึงความแข็งแกร่งในด้านทักษะแรงงาน ที่พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 และการแข่งขันในตลาดอาเซียน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET)
6 ประเทศอาเซียนร่วมตกลงมาตรฐานครูอาชีวศึกษา ผลิตครูที่มีคุณภาพ

 • การประชุมมาตรฐานครูอาชีวศึกษาระดับภูมิภาคครั้งที่ 8 มุ่งปรับและพัฒนามาตรฐานครูอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค
 • การประชุม ช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งทางด้านทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การเรียนรู้ตลอดชีพ ทักษะเพื่อความยั่งยืนและกลุ่มสาขาอาชีพ
 • ทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้หน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาจากประเทศเข้าร่วม สามารถสร้างแผนดำเนินงานและหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET)
เสริมศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล ชูความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข

 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) GIZ ประจำประเทศไทย และบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดการอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์”
 • การอบรมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลมารับทราบแผนปฏิบัติงานในการสร้างความปลอดภัยด้านการทำความสะอาดมือ ความปลอดภัยในการให้สารเคมีบำบัด และการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัย
 • ผลจากการอบรม จะนำไปสู่การวางแผนเป็นกรอบนโยบาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของแต่ละโรงพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม
โครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
เกมส์