จดหมายข่าว
ฉบับที่ 41
เมษายน - มิถุนายน 2560
 
 
สวัสดีค่ะ
 
สำหรับจดหมายข่าวฉบับที่ 2 ของปีนี้ เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training.

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thai-german-cooperation.info และเฟชบุค www.facebook.com/gizthailand.

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว
 
 
ข่าวเด่น
 
 
EU จับมือกระทรวงคมนาคมและ GIZ จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
“เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย…Climate Change, We Change”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีพ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย… Climate Change, We Change”
 
โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร
 
 
 
เฟสบุ๊คเพจ I eat, therefore I am เสนอทางเลือกสำหรับการบริโภคอย่างยั่งยืน
 
เฟสบุ๊ค I eat, therefore I am ส่งเสริมการกินและการบริโภคที่ควรค่าต่อการมีตัวตน ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อโลกสีครามใบนี้ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
 
 
ถามหาความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน
 
ปริมาณอาหารที่ผลิตได้มากขึ้นไม่ได้ทำให้ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ถูกเรียกว่ามีความมั่นคงทางอาหาร แต่ความมั่นคงทางอาหาร หมายรวมถึงความปลอดภัยของอาหาร ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
 
 
 
‘ความร่วมมือที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องเล่นเป็นทีมเหมือนฟุตบอล’
 
อีกไม่ถึง 40 ปี มีการคาดการณ์ว่าโลกจะมีประชากรถึง 9 พันล้านคนในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับภาคเกษตรกรรมอย่างมากในการผลิตอาหาร ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
 
 
โครงการโภชนาการของเบรียแล้วเสร็จ
 
อินโดนีเซีย เป็นหนึ่งใน 17 ประเทศที่ประสบปัญหาภาวะโภชนาการของประเทศอยู่ในระดับเดียวกับประเทศในแอฟริกา ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)
 
 
 
โครงการข้าวไทย NAMA เข้ารอบคัดเลือกโครงการให้ทุน มุ่งแก้ปัญหาการผลิตข้าว
 
"กรมการข้าว ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาภาคการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน จะร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการข้าวไทย NAMA" ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)
 
 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ลิสต์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่น่าเป็นไปได้
 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SCP) และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
 
 
โครงการ Advance SCP เข้าร่วมงานเปิด Kalikasan GP3 Conference ที่ฟิลิปปินส์
 
การประชุมและนิทรรศการ KGP3 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ผู้สนับสนุนนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
 
 
 
13 จังหวัด ร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนจาก 3 จังหวัดนำร่อง
 
เป้าหมายด้านพลังงานทดแทนที่ตั้งไว้สูงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละจังหวัดและเขตเทศบาล ด้วยเหตุนี้ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
 
 
ภาคอุตสาหกรรมการทำความเย็นไทยเข้าอบรมการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติจากผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
 
 
 
ความสำเร็จของการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ
 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ GIZ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
 
 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
เกาะจิก เลือกพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้ดีเซล
 
ขณะที่แสงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ข่าวโทรทัศน์ช่วงเช้าส่งเสียงดังออกมาจากบ้าน สถานีวิทยุคลอเพลงเบาๆ เป็นพื้นหลัง และกลิ่นหอมของข้าวสวยที่หุงสุกใหม่จากหม้อหุงข้าว ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน
 
 
มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์แห่งฮานอยเตรียมพัฒนาร่างข้อเสนอยกระดับการผลิตยา
 
เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน ปีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์แห่งฮานอย (HUP) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ GIZ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน
 
 
 
ลาว ไทย เยอรมนี เปิดโครงการใหม่ การตรวจสอบด้านการเงินของสถาบันตรวจสอบแห่งรัฐ
 
โครงการ “สนับสนุนการตรวจสอบด้านการเงินให้แก่องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ ณ สปป. ลาว” จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน
 
 
ภารกิจที่ 3 ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า ในติมอร์เลสเต
 
เป็นเวลา 15 ปีที่ประเทศติมอร์เลสเตได้รับอิสรภาพ มีการให้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศมากกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน
 
 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
การบริหารจัดการน้ำไทย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน เห็นชอบการใช้มาตรการบ่อดักตะกอน และการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ คลองท่าดี นครศรีธรรมราช
 
“การปรับตัว” คืออะไร หากได้ยินคำถามนี้ หลายท่านอาจเกิดความสงสัยโดยลืมคิดไปว่า จริงๆ แล้วพวกเราต่างปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน้ำโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย
 
 
กรมชลประทานเชิญผู้เชี่ยวชาญสำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ทีมผู้เชี่ยวชาญ GFA Consulting พร้อมกับกรมชลประทาน และโครงการ ECOSWat พบว่า ห้วยตาเปอะยังคงความอุดมสมบูรณ์ และถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างของประเทศไทยที่ดีแห่งหนึ่ง ....
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน้ำโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย
 
 
 
ไทย-เยอรมัน ร่วมมือจัดการภัยพิบัติเชิงบูรณาการและกลยุทธ์ประเมินความเสี่ยง
 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2560 ....
 
อ่านเพิ่มเติม
 
แผนงานริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก
 
 
การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม
 
 
นิสิตสถาปนิกจุฬาฯ เรียนรู้การออกแบบการสร้างบ้านที่ผลิตไฟฟ้าใช้และขายได้กับผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน
 
การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองของภูมิภาคเอเชีย: โครงการ Urban Nexus สถาบัน Fraunhofer สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ISE) จากเยอรมนี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
 
 
 
เมืองเชียงใหม่ ผนวก 13 หน่วยงาน และ GIZ ฟื้นฟูคลองแม่ข่า
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กร 13 แห่ง และการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองของภูมิภาคเอเชีย: โครงการ Urban Nexus ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูคลองแม่ข่า ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
 
 
รัฐบาลมองโกเลียเยือนอินเดีย เพื่อร่วมกันเรียนรู้การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการจัดการน้ำเสีย
 
คณะผู้แทนมองโกเลีย ซึ่งนำโดยนายที กันตูเมอร์ ผู้จัดการทั่วไปของเมืองอูลานบาตอร์และหัวหน้าสำนักงานนายกเทศมนตรี ผู้แทนจากเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญ 50 คนจากประเทศอาเซียนร่วมประชุมเพื่อก้าวสู่การคมนาคมที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพอีกระดับ
 
ภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์มากขึ้น ในเวทีการประชุมการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอาเซียน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่ง
ทางบก ภูมิภาคอาเซียน
 
 
ภูมิภาคอาเซียนเดินหน้าก้าวสู่ตัวชี้วัดการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
หากพิจารณาจากการเติบโตของปริมาณยานพาหนะโดยรวมในภูมิภาคอาเซียนจะสูงเป็นอันดับสองของเอเชีย ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนต้องเผชิญกับผลกระทบหลายๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่ง
ทางบก ภูมิภาคอาเซียน
 
 
ธรรมาภิบาล
 
 
 
ไทย ลาว เมียนมา และอีก 20 ประเทศ เข้าประชุมเสนอแผนการให้ความช่วยเหลือการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคมปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีและเจ้าหน้าที่จากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
 
 
อื่นๆ
 
 
 
เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่
 
หากพูดถึงการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือสมาชิกที่ทำงานข้ามพรมแดนแล้ว คงหนีไม่พ้นการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ล่าสุด เครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย หรือ TUEWAS ทำการเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานผ่านเวปไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ...
 
อ่านเพิ่มเติม
 
เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย (TUEWAS)
 
 
คอร์สอบรม
 
 
 
9-11 สิงหาคม 2560
 
Training of Trainers
 
 
 
14-18 สิงหาคม 2560
 
Effective Training Design and Management
 
 
 
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
 
Being Effective in Fragile Context
 
 
 
ติดต่อ
 
ปริยา วงศาโรจน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ pariya.wongsarot@giz.de
 
กาญจนา งามกาหลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล์ kanjana.ngamkalong@giz.de
 
เว็บไซต์
 
www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info
www.facebook.com/gizthailand
 
 
ที่อยู่
 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
 
โทรศัพท์ 02 661 9273
โทรสาร 02 661 9273 ต่อ 156