องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย ให้บริการด้านต่างๆ  ดังนี้
 
  • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกว่า 70 หลักสูตร รวมทั้งการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับบุคลากรในองค์กร ที่ครอบคลุมสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหาร
  • การบริหารโครงการ ทั้งโครงการระดับทวิภาคี ไตรภาคี ระดับภูมิภาค และโครงการระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบูรณาการโครงการระดับภูมิภาค
  • บริการจัดประชุมอย่างครบวงจร
 
GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 19,000 คนทั่วโลก GIZ ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานราว 92,000 ล้านบาทต่อปี

GIZ ดำเนินงานในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้มาเกือบ 6 ทศวรรษแล้ว โดยครอบคลุมทุกสาขาด้านการพัฒนา ข้อมูลเพิ่มเติม History Workshop